Транспортни решения


Ние сме спедиторска агенция за превоз на товари, национални и международни. Адаптираме се към нуждите на нашите клиенти, предоставяйки най-доброто решение по отношение на превоз на всички видове продукти по персонализиран и ефективен начин и с конкурентни цени.

Специализирани сме в температурно-контролиран транспорт на плодове и зеленчуци.

Нашите клиенти ни вярват да поддържаме динамичния си бизнес 24 часа в денонощието, като доставят правилните стоки в точното време и на точната температура.


НАЦИОНАЛЕН ПРЕВОЗ

Ние управляваме превози на национално ниво на всякакъв вид товари от която и да е точка на Испания. Предлагаме различни услуги в зависимост от транспортните Ви нужди:

Пълен товар

Този вид транспорт се характеризира с това, че превозното средство превозва само стоките от един клиент до дадено местоназначение и товарът заема максимално възможно пространство на превозното средство. Основните му предимства са: 

 • По-добра цена, тъй като има само едно място за товарене и доставка и може да се спести в други процеси.
 • Повече сигуност чрез намаляване на процесите на манипулиране и т.н.
 • Повече точност за предвиждане на часовете на товарене и доставка на пратките.
 • Повече бързина, тъй като се отива директно от произхода до местоназначението, като се избягват други видове спирки или процеси.

Частични товари или групаж

Обединяват се товарите на различни клиенти, получавайки серия от предимства, особено за тези малки компании, които искат да изнасят своите продукти. Това са някои от предимствата на този вид превоз:

 • Спестяване, поради оптимизирането на пространството на натоварване на няколко компании, което също така позволява да се спестят разходи за логистика.
 • Гъвкавост, благодарение на по-голямата способност за адаптация към промените в последния момент, като разширяване или намаляване на товара, който трябва да се транспортира.
 • Опазване на околната среда, тъй като се споделя превозно средство с няколко компании, в околната среда има по-малко замърсяващи емисии.


  МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ

  Също така управляваме международен превоз на всякакъв вид товари и до всяка точка в Европа, планирайки всеки маршрут по персонализиран начин. Що се отнася до вида превоз, както в националния обхват, той може да бъде или пълно натоварване, или частично натоварване.  ТЕМПЕРАТУРНО-КОНТРОЛИРАН ПРЕВОЗ

  Като експерти в областта на температурно-контролирания превоз, ние предоставяме на Ваше разположение една флота от адаптирани превозни средства, така че Вашите продукти да достигат до местоназначението си в отлично състояние, точно както са напуснали своя произход, изпълнявайки Вашите очаквания в най-голяма степен. Идеален за плодово-зеленчуковият сектор.